BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT BİLGİLERİ
ÖNEMLİ TARİHLER
25 Mart
2022
Etkinlik Başlama Tarihi
4 Mart
2022
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

BİLİMSEL PROGRAM

25 MART 2022, CUMA

09:30 - 10:30
KONFERANS 1: ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Hasan Özkan
Psöriatrik Artritte Yeni Tedavi Yaklaşımları - Murat Turgay
Covid-19 Enfeksiyonunda Romatolojik Hastalıklar - Emine Uslu Yurteri
10:30 – 11:00
AÇILIŞ KONUŞMASI VE PLAKET TÖRENİ
Necdet Ünüvar - A.Ü. Rektörü
Zehra Aycan - A.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı
Hasan Özkan - Kongre Başkanı - A.Ü. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. Başkanı
Ahmet Demirkazık - A.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.Başkanı
11:00 - 13:00
PANEL 1: COVİD-19 PANDEMİSİNDE NEREDEYİZ?
Oturum Başkanları: Şehsuvar Ertürk, Göksal Keskin
COVİD-19'da Patofizyoloji - Klinik İlişkisi - Güle Çınar
Aşı ve Tedavide Güncel Durum - İrem Akdemir Kalkan
Covid-19 Pandemisi ve Endokrin Hastalıklar - Mustafa Şahin
COVİD-19 Yoğun Bakım Takibi - N.Defne Altıntaş
Covid-19 ve Böbrek - Yakup Ekmekçi
Post-Covid Uzamış Semptomatik Dönem - Serhat Erol
Covid-19 Hastalarında Kardiyak Sorunlar - Başar Candemir
13:00 - 14:00
ÖĞLE ARASI
14:00 - 15:00
PANEL 2: HİPERTANSİYON GÜNCELLEMESİ
Oturum Başkanları: Kenan Ateş, Murat Faik Erdoğan
Yeni Hipertansiyon Kılavuzlarının Günlük Pratikteki Etkileri - Gökhan Nergizoğlu
Sekonder Hipertansiyon Nedenlerini Atlamayalım - Asena Gökçay Canpolat
Dirençli Hipertansiyonda İlaç Tedavisi ve Renal Denervasyon - Fatih Sinan Ertaş
15:00 - 15:15
ARA
15:15 - 16:15
KONFERANS 2: ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Filiz Çay Şenler
Kolon Kanseri Tedavisinde Neler Değişti ? - Güngör Utkan
Prostat Kanseri ve Renal Hücreli Kanser - Yüksel Ürün
16:15 - 16:30
ARA
16:30 - 17:30
PANEL 3: 2021 YILINDA YAYINLANAN PRATİK DEĞİŞTİREN ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Hakan Akbulut, Kubilay Çınar
Gastroenteroloji - Hale Gökcan
Onkoloji - Yüksel Ürün
Nefroloji - Şiyar Erdoğmuş

26 MART 2022, CUMARTESİ

09:00 – 10:00
KONFERANS 3: YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Sevgi Aras, Volkan Atmış
Sepsis Yönetiminde Güncel Yaklaşım - Defne Altıntaş
Yoğun Bakım Hastalarında Nutrisyon Desteği - Leyla Talan
10:00 - 10:15
ARA
10:15 - 11:15
KONFERANS 4: GASTROENTEROLOJİ
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Gülay Kınıklı
İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Son Durum - Arif İrfan Soykan
Kronik Viral Hepatit B Tanısında, Tedavisinde ve Takibinde Yapay Zeka - Hasan Özkan
11:15 - 11:30
ARA
11:30 - 12:30
PANEL 4: OBEZİTE
Oturum Başkanları: Hasan Özkan, Arif İrfan Soykan
Endokrinolog Gözüyle Obeziteye Yaklaşım ve Obezite Tedavisi - Yusuf Bozkuş
Obezitenin GIS Ko-morbiditeleri/NAFLD ve Obezite - Ramazan İdilman
Obezitede Kardiyak Takip - Nil Özyüncü
Obezitede Cerrahi Tedavi - Volkan Genç
12:30 - 13:30
ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00
KONFERANS 5: GERİATRİ
Oturum Başkanları: Taner Demirer, Murat Varlı
Demans Önleyeci Tedaviler - Sevgi Aras
Yaşlının İhmal ve İstismarı - Volkan Atmış
Yaşlı Hastada Sarkopeninin Önlenmesi - Ahmet Yalçın
15:00 - 15:30
ARA
15:30 - 16:30
KONFERANS 6: HEMATOLOJİ
Oturum Başkanı: Meral Beksaç
Transfüzyonda Yenilikler ve Pratikte Dikkat Edilmesi Gerekenler - Pervin Topçuoğlu
Hematolojik Malignitelerde Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmunoterapiler - Meltem Kurt Yüksel
Hematolojik Malignitelerde Güncel Tedavi Hedefleri (MRD- Akım Sitometri/ Moleküler / Yeni Nesil Dizileme) - Meral Beksaç
16:30 - 16:45
ARA
16:45 - 17:45
PANEL 5: 2021 YILINDA YAYINLANAN PRATİK DEĞİŞTİREN ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Osman İlhan, Önder Arslan
Hematoloji - Sinem Civriz Bozdağ
Geriatri - Volkan Atmış
Yoğun Bakım - Adnan Ata

27 MART 2022, PAZAR

09:00 – 10:00
KONFERANS 7: ENDOKRİNOLOJİ
Oturum Başkanları: Vedia Tonyukuk Gedik, Sevim Güllü
Tip 2 Diabetes Mellitus Komplikasyonlarından Korunmada Güncel Yaklaşımlar - Banu Aktaş Yılmaz
Yeni Kılavuzlar Işığında Dislipidemi Tanı ve Tedavisi - Özlem Turhan İyidir
10:00 - 10:15
ARA
10:15 - 11:15
KONFERANS 8: NEFROLOJİ
Oturum Başkanları: Sim Kutlay, Şule Şengül
Kronik Hiperkalemi Yönetimi - Kenan Ateş
Transplantasyon Tedavisinin Dünü, Bugünü, Yarını - Kenan Keven
11:15 - 11:30
ARA
11:30 - 12:30
KONFERANS 9: İMMÜNOLOJİ
Oturum Başkanı: Güngör Utkan
İmmun Yetmezlikler ve Otoimmünite - Göksal Keskin
12:30 - 13:00
ÖĞLE ARASI
13:00 - 14:00
PANEL 6: 2021 YILINDA YAYINLANAN PRATİK DEĞİŞTİREN ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Aşkın Ateş, Güldane Cengiz Seval
Romatoloji - Emine Gözde Gülöksüz
Endokrinoloji - Çağlar Keskin
Anafilakside Güncel Gelişmeler - Esra Ünsay Metan
14:00 - 14:30
KAPANIŞ
Şehsuvar Ertürk - Eş Başkan
Göksal Keskin - Eş Başkan

Pratik Yönleriyle İç Hastalıkları Kursu 2022

Gastroenteroloji
  
NASH tansında noninvazif yaklaşım - A.Mübin Özercan
Nonvarisiyel üst GIS kanamda güncel yaklaşım - Zeynep Ellik Melekoğlu
Akut kolanjitte güncel yaklaşım - Tuğçe Güvenir
Varisiyel üst GİS kanamada güncel yaklaşım - Emin Bodakçı
Proton pompa inhibitörleri aralarında fark var mı? Hangisi ne zaman? - Mesut Gümüşsoy
Endoskopik biyopsi sonucu atrofik gastrit ve intestinal metaplazi geldi ne yapalım? - Ramazan Erdem Er
Akut pankreatit tanı ve takibi - Serkan Dumanlı
Geriatri
Normal yaşlanma - hafif kognitif bozukluk ayırımı - Büşra Yürümez Korkmaz
Hafif kognitif bozukluk bunama ayırımı - Emine Gemci
Akut bakım - palyatif bakım ayırımı - Seher Yiğit
Geriatrik hastalarda preoperatif hazırlık - Mürsel Karadavut
KMD ölçümü yapılamayan hastalarda osteoporoz yönetimi - Sinan Arı
Geriatri pratiğinde premiksed insülinlerin avantaj ve dezavantajları - Deniz Mut Sürmeli
Yaşlıda depresyon - Firuzan Fırat Özer
Endokrinoloji
Kronik böbrek hastalığında metabolik kemik hastalığı takibi - Şule Canlar
Farklı hasta gruplarında iyot ve tiroid hormon replasman hedefleri - Murat Cinel
Preoperatif değerlendirme - Fatma Tuğçe Şah Ünal
Gebelerde endokrinolojik değerlendirme - Fatma Avcı Mardin
Hematoloji
Periferik yayma: Ne zaman isteyelim? Kime isteyelim? Kimi hematolojiye yönlendirelim? - Gül Yavuz
Perioperatif anemiye yaklaşım - Ekin Kırcalı
Akut trombozda hematolojik yaklaşım / herediter tromfobiyi kimlerde tarayalım - Hülya Yılmaz
VTE profilaksisi kimlere ne kadar süre verelim? - Derya Koyun
Akut emboli sonrası tedavi takibi ve sonlanımı - Hakan Akbulut
Kronik hastalık anemisine yaklaşım - Merve Aydoğan
Preoperatif trombosilopeniye yaklaşım ve antikoagülan profilaksi - Bülent Karakaya
Onkoloji
Onkolojik terimleri anlayalım - Eyla Eylemer Mocan
Meme kanserinde adjuvan tedaviler - Ender Kalacı
Önlenebilir kanser var mıdır? Kanseri önlemek için yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir? - Bengü Dursun
Kanser taramasında biyokimyasal belirteçleri kullanalım mı? - Sevinç Ballı
Kanser taramasında ve insidental lezyonlarda hangi bulguyu nasıl takip edelim? - Barış Işıkoğlu
Sık görülen GIS kanserlerinde tedavi - Ömer Diker
Romatoloji
Romatizmam var diyen hastaya yaklaşım, kimleri yönlendirelim? - Didem Şahin Eroğlu
Romatolojik semptom sorgulamasında vaskülit, kollajen doku hastalığı ayırımı - Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
Gut atak yönetimi - Recep Yılmaz
Erişkin yaşta FMF tanılı hastaların takibi nasıl yapılmalı? - Ahmet İlbay
Sık görülen romatolojik hastalıklarda uzun dönem takip ve ilaç kesimi nasıl? Ne zaman? - Nilgün Göveç Gıynaş
Romatoloji takibinde olan alan hastalarda ilaç yan etkisi takibi ve koruyucu hekimlik uygulamaları - Abdulbaki Gaydan
Sağlıklı ve Uzun Yaşam
Kardiyovasküler yaşlanma kaçınılmaz mı? Dahili pratikte nelere dikkat edelim? - Aynur Acıbuca
Süper yaşlılık için, dahili açıdan, erişkin dönemde nelere dikkat etmeliyiz? - Anıl Tanburoğlu
Psikiyatrik hastalıklar ömrü kısaltır mı? Dahili pratikte kimleri psikiyatriye yönlendirelim? - Kübra Sezer Katar
Yaşlanma mekanizmaları ve longevity Kavramı - Özlem Karaaslan Cengiz
Sağlıklı cilt için dahili pratikte dikkat edilmesi gerekenler - Ayşe Öktem
Sağlıklı yaşlanma için mucize gıdalar var mı? - Pelin Ünsal
Yaşlanmada mikrobiyatının rolü nedir? - Yelda Öztürk
Yaşlanmadan Yaş Almak – Tolga Aydın
İmmünoloji
Herediter anjiyoödemde güncel gelişmeler - Sevgi Çolak
İmmünoloji - Esra Ünsay Metan
Kardiyoloji
Kardiyoloji pratiğinde sık kullanılan biyokimyasal parametrelerin yorumlanması - Volkan Kozluca
Göğüs
KOAH takibinde görüntüleme ve laboratuvar - Miraç Öz
Astım tedavisinde eskalasyon ve deskalasyon, nasıl? Ne zaman? - Aslıhan Gürün Kaya
Enfeksiyon
Empirik antibiyoterapi hangi hastalarda başlayalım? Antibiyotik seçimini neye göre yapalım? - Ezgi Gülten
Empirik antibiyoterapi başlanılan hasta takibini nasıl yapalım? - Elif Mukime Sarıcaoğlu
Diğer
Dahili pratikte düz grafik - Nurgül Metin
Girişimsel işlem öncesi ve sonrası hasta takibi - Yavuz Metin
Dahili pratikte epileptik nöbet yönetimi - Şeyda Erdoğan
İşitme Kaybı - Canset Aydın
Hafif Kognitif Bozuklukta Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedaviler - Sevda Diker
Vakalarla Potasyum Metabolizması Ve Bozuklukları - Gizem Kumru Şahin
Kronik Böbrek Hastalığında Santral Arter Hastalığına Yaklaşım - Merve Aktar Meslek Hastalıklarına Kısa Bir Bakış - Melih Gaffar Gözükara
Gastro Paneli
Akut karaciğer yetmezliğine yaklaşım - Derya Arı
HCV'de güncel tedavi - Dilara Turan Gökçe